Paslaugos privačių miškų savininkams


Nemokami nuotoliniai mokymai miško savininkams 


Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakytą projektą „Miško savininkų internetiniai nuotoliniai mokymai/seminarai". Nuotoliniai nemokami mokymai miško savininkams Lietuvoje rengiami pirmą kartą. Tai unikali galimybė neišvykus iš namų gauti atsakymus į rūpimus miškininkystės klausimus iš šios srities profesionalų.

Mokymų tikslas - nuotoliniu būdų mokyti privačių miškų savininkus apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir praktines aktualijas, suteikti būtiniausių žinių apie pagrindinius miškų ūkio darbus, Europos Sąjungos paramą, atsakyti į privačių miško savininkų pateikiamus klausimus.

Registracija

Mokymai / seminarai vyks kartą per mėnesį, viešai paskelbtu laiku. Dalyvių registracija į atitinkamus mokymus skelbiama prieš 14 kalendorinių dienų, o stabdoma likus 3 val. iki mokymų/seminarų pradžios.

Atkreipiame dėmesį, kad nuotoliniai mokymai vykdomi tik tuo atveju, kai dalyvauti juose iš anksto užsiregistruoja ne mažiau kaip 20 dalyvių. Registracija dalyvauti mokymuose nutraukiama likus 3 val. iki mokymų pradžios. Neužsiregistravus minimaliam dalyvių skaičiui, mokymai nevykdomi apie tai informuojant užsiregistravusius dalyvius.

Mokymų temos

Planuojamas mokymų laikotarpis

Pagrindiniai miško kirtimai

Spalio mėn.* (Evaldas Survila, KMAIK)

Miško ugdymo kirtimai

Spalio mėn.*(Evaldas Survila, KMAIK)

Miškotvarkos projektas

Lapkričio mėn.* (dr. Andrius Kuliešis, KMAIK)

Leidimai kirsti mišką ir jų išdavimo tvarka

Gruodžio mėn.*(dr. Eugenijus Vaitiekus)

Apvaliosios medienos matavimo būdai ir apvaliosios medienos gabenimas

Sausio mėn.* (dr. Albina Tebėra, KMAIK)

Miško atkūrimas ir įveisimas

Vasario mėn.*(dr. Eugenijus Vaitiekus)

Europos Sąjungos parama pagal 2014-2020 metų Lietuvos Kaimo plėtros programos priemonę „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą"

Kovo mėn.* (Vita Guogaitė, LŽŪKT)

Europos Sąjungos parama pagal kitas 2014-2020 metų Lietuvos Kaimo plėtros programos priemones, susijusias su miškų ūkio veikla

Balandžio mėn.*(Vita Guogaitė, LŽŪKT)

Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga

Gegužės mėn.* (Henrikas Stravinskas, KMAIK)

Mokesčiai miško savininkui už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

Birželio mėn.*(dr. Eugenijus Vaitiekus, KMAIK)

*Visa tiksli informacija apie mokymų datas www.ikmis.lt

Mokymų / seminarų trukmė ir eiga

Vienų mokymų/ seminarų bendra trukmė - 1,5 val. Iš kurių lektoriaus dėstomoji dalis (pranešimas/prezentacija) užtruks 45min., likęs laikas skiriamas atsakymams į nuotolinių mokymų/ seminarų dalyvių pateiktus klausimus, susijusius su nuotolinių mokymų/seminarų tema.

Dalyvis, norėdamas dalyvauti nuotoliniuose mokymuose, turi turėti kompiuterį su tvarkinga garso ir vaizdo įranga ir interneto ryšiu ar kitą mobilų įrenginį su šiomis specifikacijomis.

Nuoroda į mokymų/seminarų registraciją :www.ikmis.lt

Teiraukitės tel.: (8 347) 44 049, 8 642 11 894

miskininkyste@lzukt.lt

www.ikmis.lt


Privačių miškų savininkai urėdijoje ir girininkijose konsultuojami kiekvieną antradienį - 8 - 12 val.

(Paslaugos atliekamos urėdijos administruojamos zonos ribose)

 Dėl informacijos paslaugų atlikimo klausimais prašome kreiptis į VĮ Kupiškio miškų urėdijos miško želdinimo ir apsaugos inžinierių Virginijų Paliulį tel. 52452.

Darbų pavadinimas

Mato vnt.

 Kaina EUR

su PVM

Miško atkūrimas ir įveisimas

1000 vnt.

66,24

Miško želdinių ir žėlinių  atsodinimas

1000 vnt.

66,24

Želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga:

Nepageidaujamos augalijos pašalinimas mechaniniu būdu

1 ha

172,94

Želdinių ir žėlinių tepimas repelentais (be repelento kainos)

1000 vnt.

22,08

Jaunuolynų ugdymas

1 ha

239,17

Dirvos ruošimo ir transportavimo darbai:

Mechaninis dirvos ruošimas su plūgu

1 ha

167,16

Mechaninis dirvos ruošimas su freza

1 ha

128,13

Sodmenų transportavimas (60 km atstumu)

1000 vnt.

4,73

Priešgaisrinių juostų mineralizavimas (vienas pravažiavimas)

1 km

17,41

Traktoriaus važiavimas į vietą sava eiga ( į vieną pusę)

1 km

1,10

Biržių atrėžimas ir matavimas:

Biržių atribojimas ir apmatavimas (be ploto apmatavimo)

1 val.

9,78

Ploto apmatavimas ir brėžinio paruošimas

1 ha

9,79

Ištisinis medžių įvertinimas, ženklinimas, tūrio skaičiavimas

1 val.

9,78

Instrumentinis atrankinis kirstinių medžių atrinkimas, ženklinamas, tūrio skaičiavimas

1 val.

9,78

Miško įveisimo projekto paruošimas ( be ploto apmatavimo)

vnt.

29,95

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VĮ VMU Kupiškio regioninis padalinys

Vilniaus g. 33, 40114 Kupiškis
Tel.: (8 ~ 459) 5 24 52;
El. paštas: info@kupmu.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 132340880

PVM mokėtojo kodas: LT1323408811

A/s Nr.: LT617300010153812731

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisrai Ligos Mediena