Prekyba apvaliąja mediena


 
 
 
 

 
 

Miško plotai

Rinkai pateiktos medžių rūšys

Parduodamo produkto tipas[1]

Sąskaitose-faktūrose ir važtaraščiuose nurodomas žymėjimas

Patikėjimo teise valdomi miškai - Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 454   13448 ha;

miškai rezervuoti nuosavybės teisių atstatymui 4956 ha.

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur)

4403  91  10

PJ-Ą

4403  91  90

KL-Ą

Beržas (Betula spp.)

 

 

 

4403  99  51

PJ-B

4403  99  59

PP-B

4403  99  59

FN-B

Paprastasis uosis (Fraxinus excelsior)

4403  99  95

PJ-U

4403  99  95

KL-U

Paprastoji eglė (Picea abies)

4403  20  11

PJ-E

4403  20  19

PP-E

Paprastoji pušis (Pinus sylvestris)

4403  20  31

PJ-P

4403  20  39

PP-P

Juodalksnis (Alnus glutinosa)

4403  99  95

PJ-J

4403  99  95

PP-J

4403  99  95

FN-J

Drebulė (Populus tremula)

4403  99  10

PJ-D

4403  99  10

PP-D

Baltalksnis (Alnus incana)

4403  99  95

PJ-Bt

4403  99  95

PP-Bt

Paprastoji eglė (Picea abies),  paprastoji pušis (Pinus sylvestris)

4403  20  99

PM-Sp

Beržas (Betula spp.),  juodalksnis (Alnus glutinosa), drebulė (Populus tremula), baltalksnis (Alnus incana)

4403  99  95

PM-Lp

Beržas (Betula spp.),  juodalksnis (Alnus glutinosa), drebulė (Populus tremula), baltalksnis (Alnus incana)

4403  99  95

PJ-Mn

Beržas (Betula spp.),  juodalksnis (Alnus glutinosa), drebulė (Populus tremula), baltalksnis (Alnus incana)

4403  99  95

TR-Lp

Paprastoji eglė (Picea abies),  paprastoji pušis (Pinus sylvestris)

4403  20  99

PJ-Sp

Paprastoji eglė (Picea abies),  paprastoji pušis (Pinus sylvestris)

4403  20  99

TR-Sp

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.).

4403  99  95

ML I

Juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea).

4403  99  95

ML II

Drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies).

4403  99  95

ML III

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.),  juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea), drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies), paprastasis lazdynas (Corylus avellana).

4401  10  00

KA arba „Kirtimo atliekos"

 

Paprastasis ąžuolas (Quercus robur), paprastasis uosis (Fraxinus exelsior), paprastasis klevas (Acer platanoides), beržas (Betula spp.),  juodalksnis (Alnus glutinosa), paprastoji pušis (Pinus sylvestris), blindė (Salix caprea), drebulė (Populus tremula), baltalknis (Alnus incana), mažalapė liepa (Tilia cordata), paprastoji eglė (Picea abies), paprastasis lazdynas (Corylus avellana).

4401  10  00

Skiedros kurui (smulkintos kirtimo atliekos, biokuras)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [1] Kaip apibrėžta Bendro Nomenklatūrų dokumento I priede (EEB) Nr. 2658/87

 


VĮ VMU Kupiškio regioninis padalinys

Vilniaus g. 33, 40114 Kupiškis
Tel.: (8 ~ 459) 5 24 52;
El. paštas: info@kupmu.lt

 

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 132340880

PVM mokėtojo kodas: LT1323408811

A/s Nr.: LT617300010153812731

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisrai Ligos Mediena